Министерството на туризма въвежда регламент за дейността на ски учителите

За първи път в България ще се въведе регламент за упражняване на професията „Ски учител“, научи bg-turist.com. Изискванията са разписани в проекта наНаредбата за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Ски учител“, която днес бе публикувана на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане.

В документа са разписани критериите, на които трябва да отговарят лицата, които искат да положат изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ски учител в България.

Предвижда се ски учителите да имат специализации по алпийски ски, ски бягане и сноуборд, за които ще се получава удостоверение за правоспособност. Тя ще се определя по нива във възходяща градация – “А”; “Б” и “С”.

Обучението на лицата, желаещи да придобият правоспособност за професията ски учител, ще се извършва в курсове. Те ще се организират и провеждат от професионални туристически сдружения, членове на реципрочни международни организации и от други юридически лица, оторизирани по реда на специални закони да извършват обучение.

Обучението ще се осъществява по учебна програма и план, разработени от професионалните туристически сдружения като обучаващи организации, в съответствие със стандартите, нормите и препоръките на Международната асоциация на професионалните ски учители ІSІА и ще се утвърждават от нея.

Обучение ще се провежда също и по програми и планове, разработени от останалите обучаващи организации, утвърдени съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката. Пред обучаващите организации ще се полагат изпити по практика и по теория за придобиване на правоспособност по специалност и ниво. Кандидатите с резултат „издържал” и на двата изпита ще получават удостоверение за правоспособност, издадено от съответната обучаваща организация.

Предвижда се и създаването на Списък на правоспособните ски учители, който ще бъде част от Националния туристически регистър и ще бъде достъпен онлайн. По този начин всеки ще може да провери правоспособността на обучаващия го ски учител и да бъде сигурен в неговите компетенции и умения.

Регистърът ще съдържа имената и данните за контакт на ски учителя (адрес, телефон, електронна поща); извършените промени във вписаните обстоятелства; номер на идентификационната карта; заповедта за вписване и съответно заличаване.

След включването в регистъра министърът на туризма ще издава на вписаното лице идентификационна карта. Ски учителите ще са длъжни при упражняване на професията да я носят на видно място. Предвижда се придобилите правоспособност ски учители да предлагат своите услуги чрез ски училището, към което са наети.

 

Check Also

Най-странните басейни по света

Като турист може да видите странни работи по време на почивката си. Оказва се, че …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.