Търси

Болница "Разлог" ЕООД - гр. Разлог

Визитна картичка
град/село: Разлог
адрес: ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 2
телефони: 0747 89282

“Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог” ЕООД се състои от четири функционално  обособени структурни блока:

 1. Консултативно- диагностичен блок
 2. Стационар
 3. Административно- стопански блок
 4. Аптека

Легловия фонд на "МБАЛ - Разлог" ЕООД е 134 легла.
В лечебното заведение има разкрити 220 щатни длъжности, от които:

 • 40 лекари, 
 • 110 специалисти по здравни грижи,
 • 70 друг персонал

Предмет на дейност:

- Болнично лечение на лица, чийто диагностични, лечебни, рехабилитационни и медико-социални проблеми не могат да бъдат решени в лечебните заведения за извънболнична помощ

- Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болест, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни и профилирани медицински специалности:

 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Пневмология   
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нефрология
 • Гастроентерология
 • Клинична токсикология
 • Детски болести
 • Акушерство и гинекология
 • Неонатология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно гърлени болести
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Неврология
 • Инфекциозни болести
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Обща и клинична патология
 • Образна диагностика
 • Хемодиализа

- Диагностика и консултации поискани от лекар или стоматолог от  други лечебни заведения

- Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура

- Експертиза за временна нетрудоспособност

- Дейности по здравна промоция и профилактика, включваща  профилактични прегледи и имунизации

- Издаване на документи свързани с дейността

- Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ,  лабораторни и други видове изследвания

Български турист © 2014-2024
За нас | Връзка с нас