Търси

Защита на личните ви данни

Сайтът BulgarianTourist.com се придържа и изпълнява изискванията на GDPR директивата за защита на личните данни на ЕС.

Данните, които събираме при вашата регистрация, не се обработват по никакъв начин от нас и не се предоставят на трети лица. Паролите са ви криптирани в базата данни и няма как да се разчетат от никого.

Рекламите, които се показват вдясно на сайта са на произволен принцип и не ви профилираме по никакъв начин, за да ви таргетираме като ги показваме. Поставени са така, че да не пречат на съдържанието в статиите и нямат отношение към него. За целта не използваме външни са сайта рекламни системи.

При вход с Google или Facebook вие се логвате в конкретните сайтове, като разрешавате те да предоставят данни от вашият профил, чрез които да направим регистрацията на вашият акаунт - email, име (и профилна снимка, ако имате такава). Други данни от вашият профил не използваме (освен потребителски идентификатор, предоставен от Google или Facebook), така че да може да ви разпознаваме и показваме вашият профил дори и да си промените мейл адреса в Google или Facebook.

При въпроси винаги можете да се свържете с нас от формата за контакти (най-отдолу на всяка една страница).

Български турист © 2014-2024
За нас | Връзка с нас