Търси

Районно управление полиция - Гоце Делчев

Визитна картичка
град/село: Гоце Делчев
адрес: ул. "Отец Паисий" №2
телефони: 0751/60101

Територията, обслужвана от Районно управление полиция (РУП) гр. Гоце Делчев се простира на 1 378 кв.км, с 82 880 души население в общо 57 населени места. Обхваща четири общини – Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча.
 

Община Гоце Делчев: Обща площ 328 кв.км и 36 250 души население. В нейния попадат гр. Гоце Делчев и десет села с прилежащите им землища: с. Борово, с. Баничан, с. Буково, с. Господинци, с. Лъжница, с. Корница, с. Брезница, с. Мусомища, с. Делчево и с. Добротино.
 

Община Гърмен: Обща площ 388 кв.км и 14 935 души население. Състои се от 16 села и прилежащите им землища: с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Хвостяне, с. Огняново, с. Балдево, с. Марчево, с. Долно Дряново, с. Крушево, с. Ореше, с. Горно Дряново, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Рибново, с. Осиково, с. Скребатно. 
 

Община Хаджидимово: Обща площ 327.8 кв.км и около 11 000 души население. В нейния попадат гр. Хаджидимово и 14 села с прилежащите им землища: с. Абланица, с. Копривлен, с. Блатска, с. Петрелик, с. Теплен, с. Беслен, с. Илинден, с. Лъки, с. Тешово, с. Ловча, с. Гайтаниново, с. Парил, с. Ново Ляски и с. Садово. 
 

Община Сатовча: Обща площ 334.2 кв.км и 19 207 души население. Състои се от 14 села с прилежащите им землища: с. Сатовча, с. Слащен, с. Туховище, с. Годешево, с. Вълкосел, с. Боголин, с. Кочан, с. Ваклиново, с. Жижево, с. Плетена, с. Крибул, с. Долен, с. Фъргово и с. Осина.

РУП - Гоце Делчев има три участъка полиция (УП):

УП Гърмен - с. Гърмен, сградата на Общинска администрация. Район на действие: територията на община Гърмен;

УП Хаджидимово - гр. Хаджидимово, сградата на Общинска администрация. Район на действие: територията на община Хаджидимово;

УП Сатовча - с. Сатовча, ул. "Майор Топалов" № 4. Район на действие: територията на община Сатовча. Тел. 07541/20-29.

Български турист © 2014-2024
За нас | Връзка с нас