Търси

Паметник на загиналите от община Хаджидимово

Добави в любими
Категории: История Из градове и села Паметници
Изтегли материала като е-книга
прегледай материала като клипче

  Паметникът на загиналите във Втората световна война от община Хаджидимово се намира в центъра на гр. Хаджидимово, на метри от югоизточния ъгъл на сградата на читалище „Яне Сандански“. Представлява голям гранитен блок, върху който е поставена мраморна плоча. Открит е на 9 май 1985 година, по повод 40 години от края на Втората световна война.

  На плочата има девиз: „Никой не е забравен“ и цифрата 40. А под него надпис, който гласи: „Загинали от Хаджидимовска община в Отечествената война през 1945 г. за освобождението на Унгария от фашизма“.

  Следват имената на: Илия Милев, Иван Черганов, Костадин Андонов, Кръстю Ушев, Лазар Димов, Иван Каракашев, Костадин Зайков, Никола Мурджов, Стефан Чакъров, Кирил Милушев, Анани Топов, Андрей Цуцуманов, Иван Киров и Никола Григоров.

  Със сигурност това не са всички жители на общината загинали във Втората световна война. Не са 100 % сигурни и сведенията за мястото където са убити споменатите на плочата лица. По тази причина ще дам някои допълнителни данни, които се дават в сборника „От Пирин до Алпите“, съставен от Неделчо Димитров. Ще започна с хората упоменати на паметника:

 • Илия Соколов Милев. Роден е през 1920 г. (според плочата през 1923 г.) в гр. Хаджидимово. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва (според плочата при с. Драва Чехи), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Иван Николов Черганов. Роден е през 1911 г. в с. Жостово (дн. квартал на гр. Хаджидимово). Служи в 1-ви армейски попълващ полк. Убит на 07.03.1945 г. при с. Драва Соболч, Унгария. Погребан е в с. Харкан, Унгария. Чин: ефрейтор (ДАА ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Костадин Илиев Андонов. Роден е през 1919 г. (според плочата през 1912 г.) в гр. Хаджидимово. Убит е на 23.03. 1945 г. при с. Драва Чехи (според плочата при с. Торенц), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Кръстю Ник. Ушев. В сборника е записан като Кръстю Нушев. Роден е през 1920 г. (според сборника през 1922 г.) в гр. Хаджидимово. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва (според плочата при с. Драва Чехи), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Лазар Георгиев Димов. Роден е през 1918 г. (според плочата през 1917 г.) в гр. Хаджидимово. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва (според плочата при гр. Сегентвар), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Иван Георгиев Каракашев. Роден е през 1921 г. в с. Гайтаниново. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: кандидат-подофицер. Убит на 15.03.1945 г. при с. Драва Палконя, Унгария. Погребан в Ипачфа, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Костадин Спасов Зайков. Роден е през 1921 г. в с. Гайтаниново. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: кандидат-подофицер. Убит на 03.02.1945 г. при с. Сонта, Унгария. Погребан в  Сонта, Сонторска Бачка, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Никола Петров Мурджев. Роден е през 1919 г. в с. Гайтаниново. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 02.04.1945 г. край Нови Сад, Югославия. Погребан е в Нови Сад (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Стефан Ангелов Чакъров. Роден през 1921 г. в с. Садово. Служил в 59-и пехотен полк, 2-ра пехотна дружина, 2-ра тежкокартечна рота. Чин: подофицер. Убит на 15.03.1945 г. при с. Драва Чехи, Унгария. Погребан в с. Харкан, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 33);
 • Кирил Иванов Милушев. Роден е през 1921 г. в с. Копривлен. Служил в 59-и пехотен полк, 2-ра пехотна дружина, 2-ра тежкокартечна рота. Чин: подофицер. Убит на 11.04.1945 г. при с. Ястребец, Чаковско, Югославия. Погребан в с. Пресека, Чаковска (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 33);
 • Анани Исаев Топов (Ахмед Юсуфов Топов). Роден е на 22.03.1923 г. в с. Абланица. Служил в 57-и пехотен полк, 2-ра дружина, 5-а рота. Чин: редник. Убит на 10.05.1945 г. при с. Пущине, Хърватия. Погребан в с. Пущине (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 30 а);
 • Андрей Серафимов Цуцуманов. Роден през 1921 г. в с. Либяхово (дн. Илинден). Служил в 59-и пехотен полк, автомобилна рота. Чин: подофицер. Убит на 13.03.1945 г. при с. Драва Чехи, Унгария. Погребан в с. Ковачхида, Печко, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 38);
 • Иван Николов Киров. Роден е на 15.05.1915 г. в с. Куманич, Неврокопско (днес на територията на Гърция), бежанец, жител на с. Блатска. Убит на 12.03.1945 г. при с. Драва Чехи (според плочата при с. Драва Поклоня), Унгария, като боец от 1-а пехотна рота на 2-а пехотна дружина от 59-ти пехотен полк. Чин: редник (Димитров 1978: 27);
 • Никола Петров Григоров. Роден е през 1921 г. в с. Ловча. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: кандидат-подофицер. Убит на 5 април 1945 г. при с. Оряховац, Унгария. Погребан в Св. Криж, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25).

  Неделчо Димитров посочва и следните лица от община Хаджидимово, загинали във Втората световна война, имената на които липсват на паметника в гр. Хаджидимово:

 • Георги Николов Петров. Роден е през 1922 г. в с. Гайтаниново. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва, Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 29);
 • Трифон Тодоров Полянов. Роден е през 1921 г. в с. Парил. Служил в 39-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 10. ноември 1943 г. край с. Дабиле, Струмишко. Погребан в с. Дабиле (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25).

  В списъците на Държавна агенция архиви се откриват имената и на още жители на днешната община Хаджидимово, загинали във Втората световна война, имената на които липсват на паметника:

 • Атанас Димитров Тунков. Роден през 1913 г. в с. Парил. Служил в 2/1-ва трудова дружина. Чин: трудов редник. Загинал на 25 април 1945 г. в м. Сухо поле, Светиврачко. Погребан в с. Парил (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Георги Димитров Веселинков. Роден през 1922 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 1-ва дивизионна бронеизтребителна рота. Убит на 22 август 1944 г. в с. Авги, Солунско, Гърция. Чин: кандидат-подофицер. Погребан е в с. Авги (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Георги Спиров Илчев. Роден през 1917 г. в с. Ловча. Служил в 39-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 31 септември 1941 г. край с. Порна, Зиляховско, Гърция. Погребан в с. Мусомища, Неврокопско (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 42);
 • Иван Иванов Петрелийски. Роден през 1922 г. в с. Горняни (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 53-ти пехотен полк, 6-а рота. Чин: реднии. Убит на 15 януари 1943 г. в Крива паланка, Македония. Погребан в Крива паланка (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 26);
 • Иван Кост. Скендеров. Роден през 1919 г. в с. Тешово. Служил в 39-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 13 март 1943 г. край селата Горни и Долни Гайтан, Югославия. Погребан в гр. Цариброд, Югославия (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Илия Соколов Стефанов. Роден през 1923 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 57-и пехотен полк. Убит на15 март 1945 г. край с. Дравапалконя, Унгария. Чин: подофицер. Погребан е в с. Ипачфа, Унгария. (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Костадин Димитров Япов. Роден в с. Лъки. Служил в 14-и пехотен полк. Чин: ефрейтор. Убит на 16 октомври 1943 г. край с. Лебане, Югославия. Погребан в Цариброд, Югославия (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Костадин Илиев Божиков.  Роден през 1912 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 59-и пехотен полк.  Чин: подофицер. Убит на 22 март 1945 г. край с. Торянц, Печка, Унгария. Погребан в с. Харкан, Печка, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Лазар Георгиев Костадинов. Роден през 1915 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 59-и пехотен полк, 2-ра дружина. Чин: редник. Убит на 28 февруари 1945 г. при Сигетвар, Унгария. Погребан в Сигетвар, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Мойсей Янчев Бандеров. Роден през 1922 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 1-ви охранителен граничен подучастък. Чин: редник. Убит край с. Куратица, Охридско, Македония. Погребан  в гр. Охрид, Македония (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Сали Асанов Б. Башиев. Роден през 1922 г. в с. Беслен. Служил в 1/19-и граничен подучастък. Чин: редник. Загинал на 13 август 1942 г. в с. Верпсоли, Серско, Гърция. Погребан в с. Беслен (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 22);
 • Трифон Михайлов Тодоров. Роден през 1916 г. в с. Тешово. Служил в 31-ви пехотен полк. Чин: подпоручик. Убит на 10 март 1945 г. край с. Кишбайом, Унгария. Погребан в с. Кишбайом, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 114, л. 167);
 • Хамид Ибраимов Барзев. Поден през 1923 г. в с. Абланица. Служил в 48-и пехотен полк, 3-та рота. Чин: редник. Убит на 10 август 1944 г. край с. Ново село, Македония. Погребан във военното гробище край с. Ново село (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 30).

 

Съкращения:

г. - година; гр. – град; р. – река; с. – село

 

Литература:

Димитров 1978: Димитров, Н. От Пирин до Алпите. Документален сборник – албум, на загиналите бойци и командири от Благоевградски окръг в Отечествената война на България 1944/1945. София: ДИ „Септември”, 1978.

 

© Николай ДАУТОВ

© Български турист

Материалът е написан от:

Николай Даутов
местонахождение: Неврокопъ

Включен в списание:

бр. 3, дата 2018-07-12

В близост можете да намерите:

Хаджидимовски манастир "Св. Георги"
Николай Даутов Хаджидимовският манастир „Свети Георги“ се намира на по-малко от 600 метра (по въздушна линия) на юг от едноименния град. Разположен е на най-високото място на рида, който огражда от юг Неврокопската (Гоцеделчевската) котловина. Божий промисъл бележи най-новата история на обителта, к ...
Късноантична и средновековна крепост „Св. Димитър“
Късноантичната и средновековна крепост „Св. Димитър“ се намира в едноименната местност, на 3 km югоизточно от гр. Хаджидимово. Разположена е близо до слива на реките Места и Мътница. Обектът притежава статут на деклариран паметник на културата с национално значение. На терена личат част от крепостни ...
Храм „Св. Aрх. Михаил“ с. Дъбница
Църквата „Св. Aрх. Михаил“ се издига в източния край на с. Дъбница. Тя е една от най-красивите и добре поддържани в района. Построена е през 1937-1938 г. от установили се тук преселници от селата Ловча и Гайтаниново. През септември 1938 г. е официалното ѝ освещаване и откриване. Оградена е от малък ...
Църква „Св. Георги“ - Старо Дебрен
Църквата „Св. вмчк. Георги Победеносец“ е една от малкото сравнително добре запазени сгради в старото с. Дебрен. Последното е разположено по западните склонове на планината Родопи. Напуснато е в края на 60-те години на миналия век, когато планинците слизат в полето и въздигат постепенно новото село ...
Из околностите на с. Долно Дряново с деца
Датата е 22 март (събота), а годината 2008. Предисторията е дълга и няма да я разказвам. Идеята бе да се направи поход с учениците от ОУ „Христо Ботев“ в с. Долно Дряново. Четирима учители и аз трябваше да направим излет – да се разходим из близките до селото местности, с 60-70 ученици. Към 8:30, с ...
Църква „Св. Анна“ с. Гърмен
В с. Гърмен и близките околности има няколко храма. Най-големият сред тях е „Св. Анна“. Той се издига в северния край на малък парк, на около 250-300 м северозападно от площада. Мястото е известно с името Сухите ливади – местност, в която общината отчуждава парцел, предоставен за строителството на ц ...
Античен и средновековен град Никополис ад Нестум
Общи сведения Никополис ад Нестум е най-голямото селище в долината на р. Места по време на античната епоха. Останките му се намират на 6 км североизточно от гр. Гоце Делчев (Неврокоп), в района на с. Гърмен. За него се знае немалко от сведенията в историческите извори, както и от проведените през г ...
Параклис „Възнесение Господне“ - с. Мосомище
Параклисът „Възнесение Господне“ се намира на около 1,5 км югоизточно от с. Мoсомищe. Издига се на т. нар. Светигеоргска скала, в самия край на нисък рид, който се спуска в източна посока от връх Св. Дух (Лясковския връх). Самата местност попада в землището на съседното на Мoсомищe с. Ляски. Защо е ...
Вековни чинари в квартал „Заграде“ на село Гърмен
Двете вековни дървета от вида източен чинар (Platanus orientalis) са е една от забележителностите на село Гърмен. Намират се на 600 метра северозападно от площада, в центъра на бившето село Заграде – днес квартал на Гърмен, срещу църквата „Свети Георги“. В близост са и останките от античния град Ник ...
Ландшафтно-исторически парк „Градище“
Недалеч – на по-малко от 2 км на североизток, от село Долно Дряново се намира местността Градището. Преди няколко години на това място започна проучването на древно светилище. Изгради се и интересна екопътека, като по този начин се оформи ландшафтно-исторически парк, наречен „Градище“. Той е лесно ...
Български турист © 2014-2024
За нас | Връзка с нас
Чатът на БГ Турист
×
с автор: Николай Даутов
информация за този чат