Търси

Имената на Пирин в песните и поезията

Добави в любими
Категории: Планини
Изтегли материала като е-книга

   Николай ДАУТОВ

   Красотата на Пирин е останала не само в спомените на посетилите я туристи и народната памет, a е възпята във фолклора, литературата и туристическите песни. Името Пирин се среща в десетки песни и стихотворения, поради което насочихме вниманието си към имената на пиринските върхове, реки, езера и местности споменати в тях. В този материал се представят някои стихотворения на бележити български писатели, народни и планинарски песни, където те са възпяти. Конкретните наименования на с удебелен шрифт за да се акцентира върху тях.


ЕЛТЕПСКА

Никола Вапцаров

На Елтепе дими мъгла.
Далече някъде във ниското
са моите села,
окъпани във слънце, като в приказка.

А доле плиснала водите,
притиснати в скали и клек,
като човек
приказва с мене Глазне.

Разказва ми, че там една жена,
съсухрена от скръб и от тревога,
ме чака да се върна у дома
и още, още ме обича много.

Разказва ми как с поглед замъглен
тя всеки пътник пита простодушно
дали ще се завърна някой ден.
И аз мълча, мълча, мълча и слушам.

Отсреща боровия хълм
събаря облачни грамади.
Просветва. После пада гръм.
И в очите блясва радост...


ПИРИН

Планинарска песен

Ой, красив си Ирин-Пирин,
най-красив си на света.
Покоряваш ти сърцата
на най-смелите чеда.

Каменица се издига
под лазурний небосвод.
А до нея Белемето
крие прелести безброй.

Ел-тепе се горд издига,
с белоснежна си стена.
Еделвайсът – нежно цвете,
крие в мощна си снага.

Ще отида на Папаз-гьол,
под Мангър, Мангър-тепе.
Ще се кача на Джангала
и ще викна с буен глас.

Ой, красив си Ирин-Пирин,
най-красив си на света.
Покоряваш ти сърцата
на най-смелите чеда.

Който веднъж те погледне,
Пирин, чудна планина,
нивга няма да забрави
твойта дивна красота.


Из "ВИСОЧАЙШИТЕ"

Иван Вазов

Из небесния шир,
над подоблачний мир,
сив орел стреловит
фърка някъде сам,
всеки връх снеговит
той запитва оттам: ...

..."Що мечтайш, великан?"
- Великан - окован.
Виж го: чер ми снега,
чер - от мойта тъга;
чуй потоци ми ти
как надолу бучат - мойте сълзи ручат;
как лесът ми шепти във зори и по здрач - тоя шепот е плач.
Аз навред гледам роб, сам стърча като гроб
в свят, де мъки цъфтят,
де вериги звънтят и под мойто небе радост йощ не запе.
"Кой си ти?"
- Елтепе!


ПИЛ СЪМ ВИНО

Народна песен

Пил съм вино мамо, пил съм вино, вино ем ракия,
вино пия мамо, вино пия, во равна София,
я ракия мамо, я ракия, на Демиркапия.
Конче яздам мамо, конче яздам, конче аджамия,
я от него мамо, я от него, дваж по-аджамия.
Я го карам мамо, я го карам, към Перин планина,
то ме води мамо, то ме води, иу момини двори.
Там излезе мамо, там излезе, момината мачьа.
Не ме пита мамо, не ме пита, момко жаден ле си,
най ме пита мамо, най мепита, момко женен ле си.

*песента се пее и в други варианти


БАРАБАНО БИЕ ФАТМЕ

народна песен

Барабано бие, Фатме, барабано бие,
барабано бие, долу в Неврокопско,
барабано бие, протоджеро рука.

Пусти останали, Фатме, пусти останали,
пусти останали, тия двете села,
тия двете села, Кремен и Обидим.

Що са сторили, Фатме, що са сторили,
що са сторили, дори три пусии. (2)

Първата пусия, Фатме, първата пусия,
първата пусия, на Момина кула,
втората пусия, на река Ретиже.

Третата пусия, Фатме, третата пусия,
третата пусия, Горна Ябочица,
пусти останали, тия двете села.

*песента се пее и в други варианти


ТАМ НА ТИХАТА ПОЛЯНА

народна песен

Там на тихата поляна,
в Роженския манастир,
в хладен гроб почива Яне
мъжка рожба на Пирин

И на гроба ясно пише,
наредено ред по ред:
"Докато човека диша
да върви напред, напред!"

Пирине, майко, Пирине,
запей песна надлъж и нашир
как Сандански е загинал
на Папазчаир.

И отхвърлил всяко робство
в тъмнината да гори,
а от огъня високо
да се пръскат рой искри.

Там на тихата поляна
в Роженския манастир,
секой ден возкръсва Яне -
царот на Ирин-Пирин.

*песента се пее и в други варианти


ПУШКИТЕ ПУКАТ, МАМО, БОМБИТЕ ТРЕСКАТ

народна песен

Пушките пукат, мамо, бомбите трескат,
на Пиринското, на Арнаутското.
Там се бие славния четник,
славния четник, Спиро войвода.
Войводата вика: „Момчета млади,
по се пазете, леле, право стреляйте,
да прогониме проклети турци,
проклети турци, турци поганци.”
Първата бомба пукна, мамо, като пропука,
като пропука – Пирин разтресе,
Втората бомба като пропука,
като пропука – Мелник разтресе.
Третата бомба като препука,
като препука – Европа стресна.


ОЙ ТИ, ПИЛЕ, ТИ ПИРИНСКО ОРЛЕ

народна песен

Ой ти, пиле, ти пиринско орле,
като летиш, пиле, горе нависоко,
ти си гледаш, пиле, много надалеко,
не видя ли, пиле, нейде моите другари
Янето Сандански и Гоцето Делчев?
- Видях ги, видях горе на Пирина,
на Трите Върха и на Баш Мандра.
Планове крояха, тебе споменваха,
тебе те споменваха, каде си да дойдеш.


ТОДОРИН ВРЪХ

планинарска песен

Щом в ясен слънчев ден изкачиш ти Тодорин връх,
по хубостта на гледката в Пирин той е пръв!
Пред теб ще блеснат там отвред скалисти върхове,
долове, сипеи, езера сред клек и снегове!

Йодлер ...

Там Елтепе и Кутела възправят гордо стан,
зад Бъндеришкия чукар поглежда Ат мегдан!
А там отсреща Стражите - дантела от скали,
в небето синьо са забили остри си игли!

Йодлер ...

На белоснежна Каменица мощната снага,
Мангър тепе, Валявица, Типиците, Джангал!
Далечната Синаница в омара там пламти!
Тук целият Пирин разкрил е свойте висоти!

Йодлер ...

Наситиш ли с омайна гледка жадния си взор
при езерата под върха спри малко за отмор.
Легендите нашепват за юначни времена,
за вярната любов и храброст на една мома!

Йодлер ...


ЯРЕБИЦИ

народна песен

Ишо, ишо, две пилета,
та фръкная, та литная,
та ойдоя в Гьорговица на Кръстците.
Малко къцат, много ронят.
Па ги видея пъдарите. Прерукая, прешикая.
Па ойдоя тува долу във лозята.
Малко къцат, много ронят.
Ишо, ишо, две пилета.


ПЕСЕН ЗА ХАРАМИ БУНАР

Славчо Пръчков, Димитър Янев

Има в Пирина местност там една,
Тя се казва майко Харами бунар.
Там извира, майко, сила, красота.
Тя е мила майко, моята мечта.

Припев:
Харами бунар, Харами бунар,
Ти си от Пирина, ти си чуден дар.

Тамо има майко, букова гора
Тамо има майко, студена вода.
Който там отиде има той криле.
Литне като птица в синьото небе.

Припев:

Там войводи славни майко, бродили.
Сила в борбата там са черпили.
Още чувам майко, тези гласове
Гоце, Яне, майко, Кременлията.

Припев:

Пирине, Пирине, славна планина
Ти си наша обич, ти си любовта.
Раждай и дарявай сила, красота.
Нека да е пълна нашата душа.


АЛЕНИ ЗВЕЗДИ

Димитър Янев

Всяка вечер, мила майко, Пирин планина
Всяка вечер, мила майко, над Обесеник
Още не залезли, майко, слънчеви лъчи
Там изгряват, майко алени звезди
Още не залезли, майко, слънчеви лъчи
Там изгряват, майко алени звезди

Майко, майчице, Пирин планина
Греят, майчице алени звезди
Майко, майчице, над Обесеник
Греят, майчице алени звезди

То не било, мила майко, алени звезди
Най ми било, мила майко, огнени очи
На юнаци смели, майко, пирински орли
За да има, майко, свята свобода

Майко, майчице, Пирин планина
Греят, майчице алени звезди
Майко, майчице, над Обесеник
Греят, майчице алени звезди.


В ПИРИН

туристическа песен

В Пирина, към връх Вихрен,
ох как трудно,трудно се върви.
Олеле,аз уморих се!
Шът мълчи,че не си само ти!

На Пирина на палатки,
ох как трудно,трудничко се спи.
Олеле,студено ми е!
Шът мълчи, че не си само ти!

Материалът е написан от:

Николай Даутов
местонахождение: Неврокопъ

Включен в списание:

бр. 41, дата 2024-01-25

В близост можете да намерите:

Бележки за името на Пирин планина
Името на планината Пѝрин, изписано във варианти: Пирѝн, Перѝн, Перѝм даà и Перѝм даг, откриваме в писмените източници едва в средата и втората половина на XIX и началото на XX век*. В тази връзка интересно е кога се е появило? А също и защо толкова късно, едва в най-ново време, добива популярност. ...
Връх Каменица
Връх Кàменица (2824 м) се издига на едноименния рид между съседите си Малка Каменица – от североизток, и кота 2689 м – от югозапад. От него на югоизток се спуска къс рид – граница между циркусите Демѝркапийски и Дỳпката. Северозападното му рамо, което се вдава на североизток към долината на р. Мòзго ...
Джангалски (Кременски) езера
Джангàлските езера, по-известни с името Кремèнски езера, са 9 на брой – 3 големи и 6 малки, разхвърляни из красивия Кремèнски циркус. Жителите на село Кремèн, а също и тези на съседните села Обѝдим и Брèзница, ги наричат Джангàлските гьолове, тъй като са разположени в местността Джангàлица. Последна ...
Кралеви (Кралевдворски) езера
Общи сведения Кралевите (Кралевдворските) езера, по-известни сред туристите с имената Самодивски и Момини, лежат в един малък, вторичен на Поповоезерния циркус, познат в научната литература като Кралевдворски. Намират се в землището на с. Обидим. Те са 11 на брой, много малки – с обща площ от едва ...
Връх Джангал (Сиврия)
Съдържание на статията: I. Кратки географски данни II. Джангал в литературата и картите през годините III. Как една грешка води след себе си други? IV. Какво означава името Джангал? V. Маршрути до връх Джангал I. КРАТКИ ГЕОГРАФСКИ ДАННИ Джангàл (2591 м), по-известен сред туристите с името С ...
Попово езеро
Географски данни Попòво èзеро заема средищно положение в едноименния циркус. Намира се на границата на землищата на селата Кремèн и Обѝдим. В по-старите литературни източници и карти се отбелязва също и с името Папàз гьол. Трябва да се каже обаче, че местното население открай време го нарича Попово ...
Връх Момини двори (Дженгал)
Съдържание на статията: I. Общи географски сведения II. Момини двори в литературата и картите през годините III. Името Момини двори. Други названия на върха. Административни преименувания. IV. Маршрути до връх Момини двори (Дженгал) I. ОБЩИ ГЕОГРАФСКИ СВЕДЕНИЯ Връх Мòмини двòри (2729 m), по- ...
Тевно езеро
Тèвно езеро е една от емблемите на Пирин. Заема дъното на голямо понижение в местността Белемето, на югоизток от връх Валявишки чукар. Надморската му височина е 2519 м. То е най-голямото (62,5 дка) от групата на Белеметските езера. По този показател се нарежда на седмо място в Пирин. Въпреки значите ...
Кременски връх
Кремèнски връх (2467 m) се издига на едноименния рид между съседите си Човèко – от изток, и (Х)Амбàр тепе – от югозапад. От първия го отделя слабо изразено в релефа плитко понижение – превал, а от втория добре очертана и дълбока седловина – премка. Гледан от югозапад и североизток има формата на кон ...
Даков мост
Даков мост. Това интересно название носи местност – поляна, в средното течение на река Беговица. Намира се на 1,4 км източно от хижа „Беговица“. Тук, на реката, има построен дървен мост, през който минава един от най-популярните туристически маршрути в Пирин (пътека, означена с лентова маркировка – ...
Български турист © 2014-2024
За нас | Връзка с нас
Чатът на БГ Турист
×
с автор: Николай Даутов
информация за този чат